Karaktärer

Amiral Adama

Flottans amiral och verkställande befälhavare på Battlestar Galactica är en erfaren, pragmatisk ledare som inte är mycket för krusiduller. Han betraktar sin besättning som familjemedlemmar.

Kara "Starbuck" Thrace

Flottan mest talangfulla, passionerade och rebelliska pilot (kallad "Starbuck").

Lee "Apollo" Adama

I en moraliskt splittrad värld försöker Apollo alltid att till varje pris göra det rätta. Apollo, son till amiral Adama, är rationell och etiskt mycket medveten.

Galen "Chief" Tyrol

Galacticas opretentiösa däckofficer står alltid på de svagas sida, speciellt om det gäller hans besättnings väl och ve.

Krigsskepp

Viper Mk II

Efter mer än 40 års insats är Viper Mk II fortsatt ett fantastiskt jakt- och krigsskepp. Den kan helt och hållet mäta sig med cylonernas jaktskepp i fråga om hastighet, smidighet och eldkraft. Nyligen har flera av flottans Viper-skepp utrustats med små FTL-drifter som gör att de kan utföra uppdrag med lång räckvidd.

Som jagare kan Viper Mk II utrustas med fler motorsystem än andra krigsskepp, vilket ökar den redan imponerande prestandan.

Raptor

Raptors är den koloniala flottans ögon och öron. Skeppen är konstruerade för snabba rekuppdrag, krigsstöd och koordination, då de har imponerande sensor- och kommunikationsenheter. Det kan även utrustas med lätta automatkanoner och missilkastare för defensiva eller offensiva operationer.

Som kommandoskepp kan Raptor utrustas med fler datorsystem än andra krigsskepp och har därmed högre prestanda i elektronisk krigföring och stödförmåga.

Rhino

Ett mycket robust och välbepansrat krigsskepp. Hittills har kolonialflottan bara hittat få Rhino-skepp, och det krävs stora investeringar i tid och råvaror för att få dem stridsdugliga igen. Deras extrema motståndskraft har dock redan gjort dem väldigt värdefulla.

Rhino kan som anfallsskepp utrustas med fler skrovsystem än andra krigsskepp, vilket ytterligare höjer dess seghet och defensiva förmåga.

Eskortskepp

Scythe

Det minsta av de tre övergivna eskortklasserna som hittills har reparerats och gjorts stridsdugliga av Galacticas och Pegasus markbesättning. Mer än halva skrovet på Scythe tas upp av tyliumreaktorer och motoraggregatet. Förhållandet mellan massa och kraft som därigenom uppstår möjliggör blixtsnabba reaktioner mot fientliga angrepp.

Som jaktskepp kan Scythe utrustas med fler motorsystem än andra eskorter och därigenom öka sin redan imponerande prestanda.

Glaive

En kompakt, kraftfull design och omfattande elektronik och hårdvara gör Glaive mer avancerad än de två övriga övergivna eskortmodellerna i den koloniala flottan. Bara några få exemplar har hittats, drivande genom universum nära ruinerna av en liten asteoridbas.

Som kommandoskepp kan Glaive utrustas med fler datorsystem än andra eskorter, vilket gör att förmågan till elektronisk krigföring och stöd blir större.

Maul

Maul är robust och störst av de tre övergivna eskortklasserna som den koloniala flottan har lyckats rädda. Det förstärkta skrovet och den tunga bepansringen gör det idealiskt för eskort- och vaktinsatser på kort distans.

Som anfallsskepp kan Maul utrustas med fler skrovsystem än andra eskorter, vilket ytterligare höjer dess seghet och defensiva förmåga.

Halberd

Halberd upptäcktes nyligen i en förseglad hangar på Delta Canopis-basen, och den tycks har varit en vidareutveckling av designen som använts för Glaive-modellen. Istället för att fokusera på elektronisk support och krigföring så kan det här snabba och kraftfulla skeppet utrustas för en mängd olika taktiska ändamål.

Halberd är ett attackskepp som kan anta flera roller och utrustas med ett mer balanserat val av skrov och motor- och datorsystem än andra linjeskepp.

Linjeskepp

Aesir

Det mest avancerade linjeskeppet som hittills bärgats av den koloniala flottan. Aesir är försedd med effektiva reaktorer och motoraggregat som efter reparation ger skeppet en enorm drivkraft i förhållande till sin storlek.

Som tungt jaktskepp kan Aesir utrustas med fler motorsystem än andra linjeskepp och därmed öka den redan imponerande prestandan.

Vanir

Vanir-skeppets karakteristiska tvillingskrov förenar multipla sensorer och sändningsfilter i en dual konfiguration som efter en rejäl genomgång av markbesättningen på Galactica och Pegasus har visat sig vara extremt kraftfull och effektiv.

Vanir kan som tungt kommandoskepp utrustas med fler datorsystem än andra linjeskepp och har därmed högre prestanda i elektronisk krigföring och stödförmåga.

Jotunn

Den största övergivna skeppsklassen som den koloniala flottan hittills har lyckats reparera och ta i bruk igen. Den maffiga konstruktionen och förmågan att ta sig igenom konstant eld har gett Jotunn epitetet "Baby Battlestar".

Jotunn kan som tungt anfallsskepp utrustas med fler skrovsystem än andra linjeskepp och därmed ökar dess tålighet och försvarsförmåga.

Gungnir

Bara en handfull Gungnir-linjeskepp har bärgats av kolonialstyrkan och de verkar alla ha fått stora skador i den sista striden som ägde rum i sektorn innan den övergavs. Även om de kräver enorma investeringar för att göra stridsdugliga så kan de här utmärkta krigsskeppen utrustas för många olika taktiska tillämpningar och har få svagheter.

Gungnir är ett tungt attackskepp som kan anta flera olika roller och utrustas med ett mer balanserat val av skrov och motor- och datorsystem än andra linjeskepp.